Facebook

 
 

Kontakt

OV KSČM Rokycany

Na Husinci 477/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 722 745
fax: +420 371 722 747
e-mail: ov.rokycany@kscm.cz

Odkaz na facebook

Rychlé odkazy

Komunistická strana
Čech a Moravy
www.kscm.cz

 

Plzeňský krajský
výbor KSČM
plkr.kscm.cz

 

Stránka komunistů
a příznivců v Plzeňském
kraji na Facebooku

 

Pro mladé

Výzva VV OV KSČM Klatovy ze dne 6.4.2020 adresovaná ÚV KSČM a jeho vedení

(12.4.2020)

Vážené soudružky, vážení soudruzi,

členové VV OV KSČM Klatovy zásadně odmítají protiprávní a svévolné jednáni funkcionářů pražského magistrátu a některých obvodních výborů městských částí, které po opakujících se provokacích proti suverénním státům, se pasují do role tvůrců zahraniční politiky ČR. Narušují tím mezinárodní prestiž republiky a vytváří ovzduší nepřátelství a intolerance. Poslední přímo zločinnou provokací je odstranění sochy osvoboditele Prahy, maršála SSSR I.S.Koněva, jehož vojska zlikvidovala německé okupanty. V období nadcházejících oslav 75. výročí osvobození vítězství nad fašismem a konce války, je to vlastizrádný a odporný zločin, je to zneuctění památky všech, kteří za nás položili své životy a přinesly svobodu a mír. Zdá se, že to dnes těmto iniciátorům dělá problémy a rádi by překrucovali vše, co jsou nezvratná dějinná fakta!  Pak jim musíme položit otázku proč a pro koho a v čím zájmu! To co se děje v Praze není jen věc jejich obyvatelů, ale všech občanů republiky, protože Praha je hlavní město naší vlasti a celého národa! Nemůžeme nechat její kredit, postavení a prestiž ve světě bez ochrany před neodpovědnými ignoranty!    Proto vyzýváme předsedu ÚV KSČM a celé stranické vedení realizovat následující opatření :
• zahájit neprodleně na úrovni vlády jednání o okamžitém vrácení sochy maršála Koněva na původní místo a řádně opravit napáchané škody;
• v případě neochoty premiéra  vlády Andreje Babiše  přistoupit k řešení výše uvedeného  našeho  požadavku, vypovědět ze strany KSČM smlouvu o podpoře vlády a to ihned po ukončení nouzového stavu; 
• podat trestní oznámení na viníky, kteří porušili zákon o ochraně památek a porušili smlouvu o péči o památky;
• zaslat ruskému velvyslanectví vyjádření komunistů k tomuto hanebnému jednání a vyjádřit solidaritu a ujištění, že budeme proti těmto akcím bojovat teď i v budoucnu;
• zaslat dopis dceři maršála Koněva a ujistit jí, že jeho památku budeme střežit všemi silami a že si ho opravdu vážíme, předat náš dík za osvobození republiky a vyjádření úcty k památce padlých;
• doporučujeme poslaneckému klubu v PS PČR vyvolat jednání s cílem upravit zákon o ochraně památek, aby nedocházelo k různým výkladům při jeho uplatňování a stanovit i sankce při porušování jeho ustanovení;

Jsme přesvědčeni, že se k této výzvě přihlásí ostatní OV a KV KSČM a žádáme, aby o této výzvě byly uvědoměny.

Žádáme Vás o neprodlené projednání výzvy VV OV KSČM Klatovy tak, aby Vaše stanovisko mohlo být předáno PK KSČM do zahájení jednání PS dne 7.4. 2020. Zároveň žádáme o zaslání stanoviska  vedení KSČM a PK KSČM Výkonnému výboru OV KSČM Klatovy a všem OV  a KV KSČM, které se připojí k výzvě.

VV OVKSČM Klatovy :
 
Předseda  -  Miroslav Kavij
Místopředseda – Jiří Bulka
Místopředseda – Jiří Veselý
Člen                  - Petr Dušek
Člen                  - Jan Koudelka


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Členové VV OV KSČM Rokycany se připojují k výzvě VV OV KSČM Klatovy ze dne 6.4.2020 adresovaná ÚV KSČM a jeho vedení
 Výzva reaguje na odstranění památníku generála Koněva,  osvoboditele Prahy a části Československa. Město Rokycany je součástí osvobození naší republiky, kterou vnímáme i z důvodu památníku na demarkační linii. OV KSČM Rokycany každoročně v době oslav vítězství navštěvuje hroby a památníky padlých sovětských vojáků na 13 místech našeho okresu.  Tyto památky v rámci možností udržujeme a každoročně pokládáme květiny za to, že položili životy při osvobozování rokycanského okresu. Některé hroby jsou rozesety v Brdských lesích na místech, kde rudoarmějci padli. I v letošním roce zde budou položeny rudé karafiáty. Pokládáme květiny i k sochám, které jsou umístěny ve Vojenském Muzeu na demarkační linii v Rokycanech, konkrétně k bustám gen. Rybalkova a gen. Robertsona, kteří veleli vojskům při setkání na demarkační linii.
Jsme přesvědčeni, že výzva VV OV KSČM Klatovy bude podpořena i ostatními OV KSČM. Vystihuje názory nejen VV OV KSČM Rokycany, ale i ostatních členů okresní stranické organizace.

Za VV OV KSČM Rokycany
Předseda   – Karel Šmejkal
Místopředseda  – Ladislav Jelínek
Místopředseda  – Vladimír Hitman
Členové VV   – Svatava Váňová
     Jiří Zajíček
Předseda ZO KSČM – Miroslav Veselý

 

celý text ke stažení ve formátu PDF >>>

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena