Facebook

 
 

Kontakt

OV KSČM Rokycany

Na Husinci 477/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 722 745
fax: +420 371 722 747
e-mail: ov.rokycany@kscm.cz

Odkaz na facebook

Rychlé odkazy

Komunistická strana
Čech a Moravy
www.kscm.cz

 

Plzeňský krajský
výbor KSČM
plkr.kscm.cz

 

Stránka komunistů
a příznivců v Plzeňském
kraji na Facebooku

 

Pro mladé
KSČM ROKYCANYOV KSČM Rokycany

OV KSČM Rokycany

Okresní výbory (dále OV) strany působí jako okresní organizace KSČM, které sdružují všechny základní organizace (dále ZO) a některé další stranické orgány.

Nejvyšším orgánem OV je okresní konference, která posuzuje zásadní otázky stranické práce daného území. Svolává se zpravidla 1x za dva roky. Na okresní konferenci delegáti volí předsedu OV, výkonný výbor OV a další stranické orgány.

OV KSČM organizuje činnost okresní organizace strany v období mezi konferencemi. Řídí ZO a další stranické orgány v okresu, koordinuje působení aktivů, komisí a jiných iniciativních orgánů.

OV KSČM Rokycany prosazuje politiku Komunistické strany Čech a Moravy s ohledem na regionální společensko-ekonomické problémy okresu.

Aby okresní výbor dobře plnil svoji funkci a pracoval v souladu s politikou strany, jsou členové našeho OV zvoleni napříč věkovým i profesním spektrem naší členské základny.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena