Facebook

 
 

Kontakt

OV KSČM Rokycany

Na Husinci 477/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 722 745
fax: +420 371 722 747
e-mail: ov.rokycany@kscm.cz

Odkaz na facebook

Rychlé odkazy

Komunistická strana
Čech a Moravy
www.kscm.cz

 

Plzeňský krajský
výbor KSČM
plkr.kscm.cz

 

Stránka komunistů
a příznivců v Plzeňském
kraji na Facebooku

 

Pro mladé
KSČM ROKYCANYPro mladéCo chtějí komunisté pro mladé?

Co chtějí komunisté pro mladé?

BYDLENÍ JE PRÁVO, NIKOLI VÝSADA

 

bydleni

Kde mají mladí lidé vzít peníze na stále dražší bydlení? Vzít si hypotéku a zadlužit se na 30 let? Jsme pro výstavbu nových a revitalizaci starých bytů za ceny dostupné pro mladé. Stop zvyšování nájmů a cen energií. Podporujeme pomoc mladým rodinám poskytováním novomanželských půjček.

 

 

VZDĚLÁNÍ MÁ VYŠŠÍ HODNOTU NEŽ CENU

 

vzdelani

Jasné NE školnému na všech vzdelávacích stupních. Podpora stipendijních programů, výměnných programů s evropskými univerzitami. Zvýšení kvality a dostupnosti ubytovacích zařízení pro studenty učilišť, středních a vysokých škol. Podpora univerzitních vědeckých pracovišť. Zvýšení platů učitelům. Zvýšení vládních výdajů na školství ze 3,7 % na min. 5 % státního rozpoctu.

 

 

SURFUJEME LEVNĚJI A BEZ CENZURY

 

surf

Rovný a bezplatný přístup k informacím − free wi-fi pointy (bezplatné bezdrátové
připojení), podpora volně širitelných (open source) programů, autorská práva
autorům nikoli monopolům, stop výpalnému.

 

 

PRÁVO NA PRÁCI KAŽDÉMU

 

prace

Právo na první zaměstnání, progresivní daňová reforma, programy tvorby
nových pracovních míst, podpora tzv. trainee programu pro absolventy ve státní
správě a státních podnicích, daňové zvýhodnění trainee programů pro čerstvé
absolventy v soukromém sektoru.

 

 

DÍTĚ NESMÍ BÝT PŘÍTĚŽÍ

 

dite

Chceme a prosazujeme podporu rodinám s dětmi, sdružením dětí a mládeže a střediskům volného času. Požadujeme garantovanou výstavbu školek a jeslí s dostupnou cenou. A dostupnou cenou myslíme takovou cenu, kterou by si mohl dovolit rodič s normálním (tedy nižším než průměrným) platem.

 

 

ZDRAVÍ NENÍ NA PRODEJ

 

zdravi

Zrušení regulačních poplatku ve zdravotnictví, zrušení patentů ve farmacii a farmakologii a tím snížení cen léků, zpřístupnění informací a podpora vědy a výzkumu.

 

 

DEJME SKUTEČNOU ZELENOU EKOLOGII

 

ekologie

Podpora ekologických zdrojů energie. Podpora energeticky úsporných staveb,
technologií a projektů. Vytvoření podmínek pro snadné a efektivní třídění odpadů.

 

 

 

MLADÍ ČEŠI NEJSOU RASISTY

 

xeno

Jasné NE fašismu, rasismu a extremismu. Podpora multikulturní společnosti,
prosazování rovnoprávnosti kultur. Skutečné zrovnoprávnění mužů a žen ve společnosti. Chceme více mladých tváří v politice.

 

 

Více podrobností najdete v našem programu na http://www.kscm.cz

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena