Facebook

 
 

Kontakt

OV KSČM Rokycany

Na Husinci 477/II, 337 01 Rokycany
tel.: +420 371 722 745
fax: +420 371 722 747
e-mail: ov.rokycany@kscm.cz

Odkaz na facebook

Rychlé odkazy

Komunistická strana
Čech a Moravy
www.kscm.cz

 

Plzeňský krajský
výbor KSČM
plkr.kscm.cz

 

Stránka komunistů
a příznivců v Plzeňském
kraji na Facebooku

 

Pro mladé
KSČM ROKYCANYDokumenty a publikaceKnihy, publikace, brožurky

Publikace

Hlášení městského rozhlasu v Rokycanech v roce 1945 (17.3.2015)

Zdálo by se, že po tolika letech, které nás dělí od konce II. světové války a od osvobození Československa od fašismu, není možné, aby mohly být publikovány nové dokumenty z té doby, o kterých se dosud nevědělo. A přesto tomu tak může být: při pořádání fondu Městský národní výbor Rokycany 1945 – 1990 byl objeven unikátní a celistvý soubor hlášení městského rozhlasu v Rokycanech z let 1945 - 1947. Soubor obsahuje celkem 325 záznamů, z toho 256 z nich je z roku 1945. První lístek byl napsán ještě za německé okupace 24. dubna 1945 a neobsahuje nic jiného než vyhlášení výjimečného stavu nad Rokycany. Ten poslední dochovaný nese datum 22. 12. 1947.
Při příležitosti 70. výročí osvobození Československa od německého fašismu jsem se proto rozhodl veřejnosti nabídnout komentovaný přehled těch hlášení městského rozhlasu v Rokycanech, které zčásti dokumentují a zčásti dokreslují situaci a atmosféru v Rokycanech v posledních dnech okupace, v průběhu osvobozování a posléze v prvních okamžicích svobody, kdy bylo nutno ve velmi krátkém čase zařídit mnohé, co si dnes ani mladá generace nedokáže představit, neboť mnohé, čeho se tehdy nedostávalo a co muselo být reorganizováno a nově budováno považuje, díky ovšem úsilí minulých generací, za „odvěkou“ samozřejmost. Dokonce se může stát, že mnohé z té doby už zapomněli i samotní pamětníci i ti, jimž o tom bylo vyprávěno. Hlášení městského rozhlasu tedy ukazují na velké organizační, pracovní, politické i spolkové úsilí, které tehdy směřovalo k tomu, aby urychleně byly odstraněny a napraveny škody způsobené okupací, aby se mohla rozvinout státní správa, aby v ovzduší nedostatku bylo co nejefektivněji zorganizováno zásobování obyvatelstva, aby byly normalizovány veřejné, občanské vztahy, aby se znovu započalo s výrobou, kterou osvobozená republika potřebovala či aby se rozvinula činnost spolků a společenských organizací...


Jindřich Fajt

 

PDF
(373.9 kB)

Koncept samosprávy zaměstnanců

Jedním z hesel KSČM je, že "Jiný svět je možný". Nenapadlo ty z vás, kteří každý den chodíte do zaměstnání, které je jediným zdrojem vašich příjmů a kteří jste tak dojemně v rádoby demokratické společnosti závislí na rozmarech svých nadřízených a nemilosrdnosti majitelů firem, že by v budoucnosti vaše zaměstnání (či alespoň zaměstnání vašich potomků) mohlo být lepší, že byste se do něho mohli těšit nejen kvůli ovlivňování věcí, které dnes absolutně ovlivnit nemůžete, ale i kvůli větším příjmům, než jakými jsou vaše současné mzdy, často pracně získávané přesčasy a na úkor vašeho volného času, tím i na úkor vašich blízkých a vašich zájmů?

Přečtěte si práci Jindřicha Fajta "Koncept samosprávy zaměstnanců", abyste získali lepší představu o tom, jaké by to bylo, kdybyste se mohli stát zaměstnanci a tím automaticky i spolumajiteli podniku se společným bezpodílovým (občinovým) vlastnictvím a tím i právem spolurozhodovat o něm, o jeho vývoji i výši vlastního příjmu. A sami popřemýšlejte, co vše by se muselo v naší společnosti odehrát, aby to mohla být realita...

PDF
(367.1 kB)

Na demarkační čáře

Setkání spojeneckých vojsk v květnu 1945 na Rokycansku

Kniha Petrose Cironise mapuje květnové události roku 1945 v rokycanském okrese. Autor podává velmi působivý a věrný obrazi posledních dní války. Cituje výpovědi svědků i projevy tehdejších veřejných osobností. Celou publikaci doplňuje množství dobových fotografií.

PDF
(6.5 MB)

Pamětník událostí v Rokycanech 1945-1990

Padesát let budování města.
Vše, na co si už nevzpomenou ani pamětníci

PDF
(8.1 MB)

Pochodeň vítězství města hrdiny - Volgogradu - pro Rokycany v roce 2005

Rokycanům a všem obcím okresu se v roce 2005 dostalo zvláštního uznání – Pochodně Vítězství města Stalingradu. Rokycany jsou jediným městem mimo území bývalého Sovětského svazu, jemuž v roce 2005 k 60. výročí porážky
německého fašismu bylo tak vysoké vyznamenání uděleno.

PDF
(4.4 MB)
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena